Favorites

Nemmere og hurtigere fakturering

Den daglige drift

Ved at give jeres økonomi- og administrationsarbejdere adgang til relevante live-informationer bliver de ikke kun mere effektive til deres arbejde, men får også positiv indvirkning på cash-flowet. Når informationsstrømmen sættes i system og effektiviseres, eliminerer det nogle af de flaskehalse, som ellers hæmmer jeres virksomheds produktivitet. Desuden reducerer det dobbeltarbejde og overflødige opgaver, samt gør det muligt for jeres virksomhed hurtigt at tilpasse sig forandringer.

Nogle af de fordele, som økonomi- og administrationsmedarbejderne oplever, er:

Nem og hurtig fakturering

Nem og hurtig fakturering

ExpandIT giver mulighed for at samle de administrative oplysninger ét sted, så virksomheder let kan sikre, at tid, materialer og andre vigtige oplysninger bliver registreret korrekt og digitalt. Ved at fjerne de manuelle processer bliver registreringerne bedre struktureret. Det kan gøre faktureringsprocessen nemmere og reducere spildtid og dobbeltindtastninger.

ERP-integration

ExpandIT kan integreres til back-end systemer og til Microsoft Dynamics 365 Business Central, NAV, AX og Finance & Operations, hvilket gør det muligt for virksomheder at effektivisere faktureringsprocessen og forbedre cash-flowet.

ERP Integration
Arbejdsproces for godkendelse

Arbejdsproces for godkendelse

Med ExpandIT er det muligt for virksomheder at sikre, at alle ordrer og relaterede opgaver kan godkendes af nærmeste leder. Ved at digitalisere arbejdsprocessen for godkendelser, kan virksomheder spare tid og ressourcer, undgå dobbeltindtastninger og reducere mængden af kreditnotaer.

Efterlevelse af retningslinjer

Minimer mængden af fejl fra manuelle papirprocesser. Via ExpandIT Mobilapp kan jeres medarbejdere i marken få digital underskrift fra kunden, oprette og tilgå diverse servicerapporter, KS og tjeklister og andre vigtige dokumenter digitalt. Alle informationerne bliver gemt sikkert til fremtidig brug.

Efterlevelse af retningslinjer