Favorites

App til tidsregistrering mm.

Fra marken til kontoret med ExpandIT Mobilapp

ExpandIT Mobilapp giver jeres mobile medarbejdere nem adgang til informationer på farten. Via appen kan de let registrere tid og materialer, samt tilgå opdateret data, gennemgå tjeklister og vedlægge billeddokumentation for udførte opgaver.

På den måde strømlines informationsflowet fra den mobile medarbejder til ERP-systemet og likviditeten forbedres med hurtigere fakturering. Den øgede gennemsigtighed og dokumentation kan få positiv indvirkning på både kundetilfredshed og compliance.

field service iconHar du brug for en løsning til ordrestyring og planlægning i realtid mellem kontoret og marken – få en smagsprøve og demo på ExpandIT Mobilapp.

Kontakt os og få en demo 

ExpandIT Mobilapp til tidsregistrering, materialeregistrering mm. ExpandIT Mobilapp til tidsregistrering, materialeregistrering mm.

Registreringer via mobilappen

Jeres mobile medarbejdere kan hurtigt finde vej til den næste opgave ved hjælp af navigationsfunktionen. Derefter kan de, når de er fremme ved opgaven nemt registrere tid og materialer gennem ExpandIT Mobilapp.

Tidsregistreringen bliver automatisk gemt i ugesedlen. Det gælder både for tiden brugt hos kunden og på transport. Medarbejderen kan derudover registrere opgavetype, fejlårsag og løsning direkte i appen.

 

ExpandIT Mobilapp er din digitale kørebog og projektstyrings app, som virker både online og offline. Arbejdskortet kan altså redigeres når som helst og hvor som helst.

Med digitale rapporter slipper i for fysiske papirer, der går tabt. Ligeledes kan underskrifter og anden dokumentation gøres obligatorisk på de digitale arbejdskort, så I får en mere sikker dokumenthåndtering.

Altid opdaterede data

Dataflow fra mobilappen bliver integreret til jeres Microsoft Dynamics ERP-system. Det betyder, at vigtige data og informationer kan hentes efter behov, så jeres mobile medarbejdere kan forberede sig bedst muligt på en opgave og øge sandsynligheden for at løse opgaven i første forsøg. Med andre ord hjælper appen med projektstyring fra start til slut.

Jeres field service medarbejdere kan få vist alle opgaver, der er planlagt for en given dag, uge eller måned. For hver enkelt opgave kan medarbejderne se det planlagte tidspunkt, lokation, nødvendige materialer og beskeder fra planlæggeren. Ligesom de selv kan tidsregistrere, tilføje materialer samt vedhæftede filer direkte på opgaven i appen.

 

ExpandIT Mobilapp med kalender og digitalt arbejdskort
Aktuel opgavestatus vist i ExpandIT Mobilapp

Overblik i realtid

Med information, der bliver opdateret i realtid, sikrer ExpandIT Mobilapp, at I har et præcist overblik over alle opgaver. Jeres medarbejdere i marken kan arbejde på flere opgaver på samme arbejdskort og afslutte dem uafhængigt af hinanden. Alle opgaver viser den aktuelle status, og når opgaven er færdig, kan medarbejderen, om nødvendigt, gennemgå forbrugt tid og materialer sammen med kunden og afklare eventuelle misforståelser.

Så snart en opgave er fuldført, kan datastrømmen sendes til godkendelse og fakturering i ERP-systemet i løbet af få minutter. Ordrestyring og aktuelle data med opdaterede informationer ligger altså direkte i appen.

Er du interesseret i en demo?